News
2014-3-15  /  
What I ve Done Is to Record the People I Met during My Lifetime - Jan Saudek Photography Exhibition
Artist: Jan Saudek
Organizers: Lens Magazine, Embassy of the Czech Republic
Co-organizers: Consulate General of the Czech Republic in Shanghai, OFOTO Gallery, Power Station of Art
Opening: 2014.03.15 / 16:00 - 18:00 (just for VIP)
Duration: 2014.03.16 - 2014.03.24 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.   ……
2014-3-1  /  
ALL THINGS ARE IN SILENCE – Tian Ye Photography Exhibition
Artist: Tian Ye
Opening: 2014.03.01 / 16:00 - 18:00
Duration: 2014.03.01 - 2014.04.11 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-11-30  /  
FORMAT - Zhang Bojun Photography Exhibition
Essay: Chen Haiyan
Opening: 2013.11.30 / 16:00 - 18:00
Duration: 2013.11.30 - 2014.01.20 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-9-21  /  
HEART STEPS - Luo Yongjin Photography Exhibition
Essay: Chen Haiyan
Opening: 2013.09.21 / 16:00 - 18:00
Duration: 2013.09.21 - 2013.11.08 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-7-20  /  
WETTING - Photography Exhibition
Artists: Christopher Taylor, Gu Zheng, Liu Yue, Qiu Mingye, Tian Ye, Wang Yuming, ZhouHongbing
Essay: Yan Mulai
Opening: 2013.07.20 / 16:00 - 18:00
Duration: 2013.07.20 - 2013.09.13 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-5-25  /  
LET IT BE - Group Photography Exhibition
Artists: Feng Fangyu, Hang Mingzhi, Jiao Jian, Lian Dongya, Peng Xiangjie, Shao Wenhuan, Zong Ning
Essay: Chen Haiyan
Opening: 2013.05.25 / 16:00 - 18:00
Duration: 2013.05.25 - 2013.07.19 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-4-13  /  
SOPHISTS – Di Jinjun Photography Exhibition
Essay: Chen Haiyan
Opening: 2013.04.13 / 16:00 - 18:00
Duration: 2013.04.13 - 2013.05.24 / 10:00 - 18:00
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2013-3-2  /  
CHILDREN’S CLOTHES XL – Zhang Weixing Shadow Image Exhibition
Essay: Chen Haiyan
Opening: 16:00 - 18:00 / 02.03.2013
Duration: 10:00 - 18:00 / 02.03.2013 - 05.04.2013
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-12-15  /  
CRAZY LANDSCAPE - Zhou Ming Photography Exhibition

Essay: Gu Zheng
Opening: 16:00 - 18:00 / 15.12.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 15.12.2012 - 25.01.2013
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-9-15  /  
A VISION WITH 2 EYES Photography Exhibition
Artists: Christopher Taylor, Luo Yongjin
Curator: Alain Jullien
Opening: 16:00 - 18:00 / 15.09.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 15.09.2012 - 16.11.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-7-7  /  
INSIDE OUT Photography Exhibition
Artists: Di Jinjun, Jiang Yiming, Xie Aijun, Zhang Xiaoming, Zong Ning
Essay: Chen Haiyan
Opening: 16:00 - 18:00 / 07.07.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 07.07.2012 - 31.08.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-5-19  /  
ECHO – Liu Yue Photography Exhibition
Artists: Liu Yue
Opening: 16:00 - 18:00 / 19.05.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 19.05.2012 - 06.07.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-3-24  /  
RE-REENACTMENT - Chen Nong, Wang Tong Photography Exhibition
Artists: Chen Nong, Wang Tong
Essay: Fan Lin
Opening: 16:00 - 18:00 / 24.03.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 24.03.2012 - 11.05.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2012-2-11  /  
DOMESTIC ARCHEOLOGY Daniele Dainelli Photography Exhibition
Artists: Daniele Dainelli
Essay: Chen Haiyan
Opening: 16:00 - 18:00 / 19.05.2012
Duration: 10:00 - 18:00 / 19.05.2012 - 06.07.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-12-17  /  
WHO ARE WHO – Qiu Minye Photography Exhibition
Artists: Qiu Minye
Opening: 16:00 - 18:00 / 17.12.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 17.12.2011 - 10.02.2012
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-10-22  /  
ARTISTS' BELONGINGS – Luo Yongjin Photography Exhibition
Artists: Luo Yongjin
Essay: Monica Dematté
Opening: 16:00 - 18:00 / 22.10.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 23.10.2011 - 16.12.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-9-6  /  
UNCERTAIN TIMES·SHANGHAI
Artists: Ma Kang
Essay: Gu Zheng
Opening: 16:00 - 18:00 / 06.09.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 07.09.2011 - 21.10.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-7-9  /  
MIDSUMMER Photography Exhibition
Artists: Cai Hongshuo, Chu Chu, Feng Fangyu, Guo Peng, Kohoing, Wang Yanlyn
Opening: 16:00 - 18:00 / 09.07.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 10.07.2011 - 05.09.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-5-28  /  
SILENCE IS SPACE - Christopher Taylor Photography Exhibition
Artists: Christopher Taylor
Curator: Monica Dematté
Opening: 16:00 - 18:00 / 28.05.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 29.05.2011 - 08.07.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-4-23  /  
INWARD EVENT
Artists: Zhou Hongbin
Essay by Fan Lin
Opening: 16:00 - 18:00 / 23.04.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 24.04.2011 - 27.05.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2011-2-12  /  
THREE INDIAN PHOTOGRAPHERS EXHIBITION
Artists: Ryan Paul Lobo, Raghu Rai, Prabuddha Dasgupta
Opening: 16:00 - 18:00 / 12.03.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 13.03.2011 - 22.04.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.
Special thanks: TASVEER   ……
2011-1-15  /  
WANDERING DREAM
Artists: Lian Dongya
Critic: Fan Lin
Opening: 16:00 - 18:00 / 15.01.2011
Duration: 10:00 - 18:00 / 16.01.2011 - 11.03.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-12-4  /  
OTHER PLACES
Artists: Liu Jingxun
Critic: Hai Jie
Opening: 16:00 - 18:00 / 04.12.2010
Duration: 10:00 - 18:00 / 05.12.2010 - 14.01.2011
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-10-17  /  
CURATORS AS PHOTOGRAPHERS
Artists: Alain Jullien, Gu Zheng
Curators: Alain Jullien, Gu Zheng
Opening: 18:00 - 20:00 / 17.10.2010
Duration: 10:00 - 18:00 / 18.10.2010 - 03.12.2010
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-9-11  /  
EVERLASTING JOY
Artists: Chen Nong, Shao Shao
Critic: Fan Lin
Opening: 18:00 - 20:00 / 11.09.2010
Duration: 10:00 - 18:00 / 12.09.2010 - 15.10.2010
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-8-7  /  
UNCANNY PLACES
Artists: VIRGÍLIO FERREIRA
Critic: Fan Lin
Opening: 16:00 - 19:00 / 07.08.2010
Duration: 10:00 - 18:00 / 08.08.2010 - 10.09.2010
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-7-3  /  
THE SUMMER SOLSTICE
Artists: Niu Guozheng, Peng Xiangjie, Qin Junxiao, Sun Yanchu, Wang Zheng, Yan Xinfa, Zhang Xiaoming
Critic: Jean-Marie Fersing
Opening: 16:00 - 19:00 / 03.07.2010
Duration: 10:00 - 18:00 / 04.07.2010 - 06.08.2010
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-5-29  /  
MEMORY OF A PEACH BOWER
Artists: Tian Ye
Critic: Gu Zheng
Opening: 2010.05.29 / 16:00 – 19:00
Duration: 2010.05.30 – 2010.07.02 / 10:00 – 18:00 Daily
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-4-24  /  
INDEFINITE
Artists: Shao Wenhuan
Critic: Du Xiyun
Opening: 2010.04.24 / 16:00 – 19:00
Duration: 2010.04.25 – 2010.05.28 / 10:00 – 18:00 Daily
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2010-3-20  /  
PHYSICAL CITY
Artists: Zhou Ming
Critic: Lin Lu
Opening: 2010.03.20 / 16:00 – 19:00
Duration: 2010.03.21 – 2010.04.23 / 10:00 – 18:00 Daily
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
2009-12-19  /  
MOVING MOUNTAINS
Artists: Hang Mingzhi, Jean de Pomereu
Critic: Fan Lin
Opening: 2010.01.23 / 16:00 – 19:00
Duration: 2010.01.24 – 2010.03.12 / 10:00 – 18:00 Daily
Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China.  ……
 
 
 
Cheap Wedding Dresses Sheath Wedding Dresses Halter Wedding Dresses Empire Wedding Dresses Maternity Wedding Dresses
<