• Jiao Jian, Li Lang, Meng Jin, Yang Yongliang Photography Exhibition
    Artists: Jiao Jian, Li Lang, Meng Jin, Yang Yongliang
    Opening: 2007.09.14 / 16:00
    Duration: 2007.09.14 - 2007.10.12 / 10:00 - 18:00
    Venue: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai